קטגוריות עמדת שזירה

עיצוב אירועים

חופה 7

לבירורים 04-8733310

עיצוב אירועים

חופה 5

לבירורים 04-8733310

עיצוב אירועים

חופה 1

לבירורים 04-8733310

עיצוב אירועים

חופה 8

לבירורים 04-8733310

עיצוב אירועים

חופה 12

לבירורים 04-8733310

עיצוב אירועים

חופה 3

לבירורים 04-8733310

עיצוב אירועים

חופה 10

לבירורים 04-8733310

עיצוב אירועים

חופה 11

לבירורים 04-8733310

לכל זרי הראש

זרי כלה

יובל

219

זרי כלה

ענבל

219

זרי כלה

זר כלה קלאסי

180

זרי כלה

אלין

249

זרי כלה

ליאל

219

זרי כלה

מיטל

219
249

לכל זרי הכלה

קישוט רכב

קישוט רכב 98

150

קישוט רכב

קישוט רכב 88

קישוט רכב בתופסת פרחים בידיות

200

קישוט רכב

קישוט רכב 87

150

קישוט רכב

קישוט רכב 72

230

קישוט רכב

קישוט רכב 70

150

קישוט רכב

94 קישוט רכב

קישוט רכב

91 קישוט רכב

קישוט רכב

96 קישוט רכב

לכל קישוטי הרכב